Pozovite nas: +381 11 23 16 084

Kako bi se obezbedio kvalitet M Aligner-a na polju nadzora protokola, upotrebe naznačenih materijala, izbora i načina vođenja terapije M Aligner-om, kontrole terapije, predvidljivosti terapije kao i njenih rezultata u cilju pravilne dijagnostike, planiranja i adekvatne terapije, neophodna je dodatna edukacija stručne javnosti. Što se tiče stomatologa, nije smatrano neophodnim da se kreira sistem sertifikacije kao osnovni preduslov za obavljanje ove tehnike, nije obavezno da terapiju vodi ortodont ali je neophodno da se stomatolog edukuje u toj meri da se osposobi za rad sa M Alignerom. U ponudi su pregledni radovi, knjige, članci, bilteni, itd., kao i Početni i Napredni kursevi, koji su veoma preporučljivi za rad maksimalnog iskorišćavanja ove tehnike i osposobljavanja stručnog osoblja za dijagnostiku, analizu i planiranje terapija M alignerom.

Isto toliko važan preduslov za uspeh terapije M Aligner-om je sistem obuke za osoblje u sertifikovanim laboratorijama, što znači da se M Aligner može proizvoditi samo u laboratoriji obucenoj i osposobljenoj za izradu M Alignera, jer se za izradu koriste licencirane najsavremenije  mašine i  tehnologije koje se konstantno unapređuju i usavršavaju.

Licencni sistemi sa kojim se proizvodi M Aligner su:

 • 3shape Desktop laboratorijski dentalni skener R2000-najbolji u klasi............... pogledajte detaljnije
 • 3shape Orto premium dentalni softwer-bez konkurencije u klasi….................. pogledajte detaljnije
 • Stratasys 3D printer Objet Studio30 OrthoDesk-najbolji u klasi
stratasys slika 01
stratasys slika 01
stratasys slika 02
stratasys slika 02
stratasys slika 03
stratasys slika 03
stratasys slika 05
stratasys slika 05
stratasys slika 06
stratasys slika 06
stratasys slika 07
stratasys slika 07
stratasys slika 08
stratasys slika 08
stratasys slika 09
stratasys slika 09
stratasys slika 10
stratasys slika 10
stratasys slika 11
stratasys slika 11

Zato je Zubotehnička laboratorija MTLAB jedina zvanična zubna tehnika koja oficialno u Srbiji može ponuditi i izraditi set folija kojim se ispravljaju zubi - M Aligner sistem.


Otisci

Otisci i gipsani modeli za M Aligner moraju biti što precizniji, jer od njih zavisi preciznost delovanja sprava.

Pre uzimanja otisaka, trebalo bi:

 • Obaviti profilaksu i uklanjanje kamenca
 • Obučiti  pacijenta kako se pravilno peru zubi
 • Proveriti da li ima karijesa
 • Proveriti da li ima protetskih radova ili ispuna
 • Proveriti da li je prisutan gingivitis
 • Obaviti vađenje umnjaka koji se nalaze u rizičnom položaju

Otiske bi trebalo:

 • Uzeti u visokokvalitetnom alginatu ili silikonu (ukoliko se samo otisci šalju u laboratoriju, a ne gipsani modeli)
 • Ukoliko se na otiscima jave mehurići, zone „razvlačenja“ ili „sumnjive“ zone, otisak treba uzeti ponovo. Bolje je ponovo uzeti otisak nego biti primoran na ponovnu izradu aparata
 • Veoma je važno da otisak pokriva sve zube (distalna gingivalna linija kutnjaka koji je poslednji nikao je od krucijalne važnosti za M Aligner Retenciju)
 • Takođe, potrebno je u potpunosti pokriti ivice alveola i nepčani luk.
 • Ukoliko kod pacijenta postoje zone retencije kao što je nepčani torus, oblasti retencije u ivicama alveola ili one prouzrokovane higijenskim mostovima, itd., njih treba prekriti zaštitnim voskom pre uzimanja otisaka
 • Ukoliko se otisci uzimaju u alginatu,alternativna tehnika uzimanja  otisaka, gipsane modele treba izliti što pre i uvek u tvrdom gipsu. U gipsanom modelu ne sme da bude blaznica
 • Gipsani model treba veoma pažljivo pregledati, kako bi se utvrdilo da li ima blaznica ili mehurića, kao i da li su obuhvaćeni svi zubi i rubovi alveola


Principi

Za razvitak M Aligner-a, držimo se sledećih principa:

 • U pitanju treba da bude ortodontski tretman sa estetski prihvatljivim  i komfornim aparatima, koji će biti u skladu sa društvenim i profesionalnim životom pacijenta
 • Dijagnozu i kontrolu tretmana treba da obavljaju stomatolozi i ortodonti
 • Ovaj tretman treba da predstavlja brzo i efikasno rešenje za pacijente koji ne žele da koriste fiksne ortodonske sprave
 • On treba da uključuje detaljnu kliničku proceduru
 • Treba da obuhvata detaljnu laboratorijsku proceduru
 • Treba da postoji konstruktivna komunikacija između klinike i laboratorije
 • Rezultati treba da budu predvidljivi
 • Otiske možemo uzimati periodično kako bi se aparati prilagodili toku tretmana i promenama koje se mogu javiti na zubima i gingivalnom tkivu
 • Glavna ciljna grupa su pacijenti kojima je potreban tretman za manje pomeranje zuba ili tretman recidiva u regiji sekutića i očnjaka
 • M Aligner treba koristiti 20 sati dnevno, a kada se ne koristi, treba ga držati u namenskoj kutiji. Takođe, treba ga ukloniti iz usta prilikom jela, pića, ili pušenja
 • Može postojati potreba da se smanji širina zuba kod pacijenta, što ne predstavlja rizik po njegovu/njenu denticiju, a naziva se stripovanje
 • Kada je tretman M Aligner-om okončan, pacijent mora da koristi retencioni aparat i da ide na periodične kontrolne preglede, u skladu sa preporukama stručnjaka.

Ispravljanje zuba folijama

Pitanja i odgovori

Ukoliko imate nekih pitanja, nedoumica u vezi M Aligner-a, treba Vam savet ili konsultacija, budite slovodni da nam se obratite, a mi ćemo Vam u najkraće roku odgovoriti.

Preduslovi

Kako bi se obezbedio kvalitet M Aligner-a na polju nadzora protokola, upotrebe naznačenih materijala, izbora i nacina vodjenja terapije M Aligner-om, potrebno je ispuniti neke preduslove.

Video

Pogledajte naše video klipove
3Shape - digitalni otisak i M Aligner